ĐẠI KIM PHÁT DAI KIM PHAT SAN LAP MAT BANG-XAY DUNG-BAO VE  


DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Dự án KDC CTY Cổ Phần Lấp Máy Điện Nước XD

Đường vành đai 3 nối Quận 9 - Nhơn Trạch

Dự án KDC CTY kinh doanh nhà Thế Kỷ

San lấp mặt bằng cống ngăn triều rạch ông Đụng

San lấp mặt bằng khu công nghệ cao quận 9

Bảo vệ Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành